Algemene voorwaarden

  • Laatst herzien : 15 februari 2022
Algemeen

Welkom bij plaats een klus.nl.
Het doel van deze website is om klussen te koppelen met de juiste vakmensen.
Ook kan een vakman adverteren en zich aanbieden in de rubriek (Beschikbare vakmensen)

1. Op plaats een klus.nl kunnen particulieren gratis hun klussen plaatsen. Voor het indienen van een klus kunt je een omschrijving, foto’s en je contactgegevens ingeven. Vakmensen met een abonnement kunnen onbeperkt reageren op alle klussen. Bedrijfsgegevens van de vakman zijn bij een reactie op een klus zichtbaar voor de particulier zodat deze direct contact kan leggen met de vakman van zijn keuze. Particulieren kunnen uiteraard niet reageren op een klus, alleen bedrijven. Abonnementskosten voor vakmensen zijn € 15,- p/m. Als abonnee kun je onbeperkt reageren op alle klussen. Standaard blijven geplaatste klussen 30 dagen actief op het platform, daarna ontvangt je bericht om eventueel te verlengen. Je kunt een advertentie telkens met 30 dagen verlengen. Van de vakman ontvang je een voorstel met eventueel een richtprijs voor de werkzaamheden. Bij acceptatie van een vakman zal de publicatie van die klus automatisch verdwijnen.

2. Het is mogelijk om na afloop van een klus de vakman te beoordelen. U krijgt automatisch bericht waarin u een review kunt plaatsen over de dienstverlening. Deze reviews blijven zichtbaar in het account van de vakman. Dus wanneer u als vakman reageert op nieuwe klussen ziet de klant uw reviews. Het is niet toegestaan om smadelijke of lasterlijke reviews te geven aan een vakman. U loopt dan het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die u de vakman daarmee berokkent. Er mogen geen persoonlijke gegevens staan in de review van de vakman. Plaats een klus.nl behoudt zich het recht om dergelijke reviews te verwijderen of aan te passen zonder afbreuk te doen op de helderheid van het verloop van de klus. Plaats een klus.nl kan de inhoud van een review niet altijd controleren en daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reviews. Reviews zijn opgebouwd uit een beoordeling d.m.v. sterren met een korte toelichting.

Het is ook mogelijk om je als als vakman beschikbaar te stellen.
Adverteer op de homepage en je bent zichtbaar in de rubriek beschikbare vakmensen.
Iedereen kan deze informatie zien en contact met je opnemen.
Kosten voor een advertentie zijn voor 1 maand € 5,- of 1 jaar € 25,- euro.
Vakmensen in ons systeem ontvangen je advertentie ook in het vakman account en per mail.

Door gebruik van plaats een klus.nl gaat u een overeenkomst aan met V.O.F. plaatseenklus.nl gevestigd te 7679WC te Langeveen aan de Weuststraat 29 (KvK nr. 67371981) en gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om u duidelijkheid te bieden over ons privacy beleid, het gebruik, misbruik, de aansprakelijkheid en toepasselijk recht. Hiermee zorgen wij ervoor dat plaats een klus.nl voor iedereen constructief werkt.

Gebruiksrecht

Onder de condities zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, verleent V.O.F. plaatseenklus.nl u toestemming om plaats een klus.nl te gebruiken om gratis klussen te plaatsen om vervolgens in contact te komen met de juiste vakman. De volgende handelingen zijn niet toegestaan: a. ) Het doorverkopen van plaats een klus.nl of deze gebruiken om tegen betaling diensten aan derden te bieden; b.) Het maken van kopieën van plaats een klus.nl anders dan voor eigen gebruik; c.) Het aanbrengen van enige wijziging in de programmatuur van plaats een klus.nl d.) Plaats een klus.nl gebruiken d.m.v. een geautomatiseerd systeem, waaronder maar niet beperkt tot “robots”, “spiders”, “offline readers”, “load testers’ of soortgelijke programma’s.

Privacy beleid

Door informatie te versturen via plaats een klus.nl geeft u toestemming om deze informatie te gebruiken voor het zoeken naar een juiste vakman. Dit kunnen o.a. de volgende gegevens zijn, persoonsgegevens, in dit geval uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook documenten zoals pdf, foto of video. Door deze data te versturen geeft u ook toestemming om persoonsgegevens te sturen naar de vakman die u kan helpen bij uw klus melding. De vakman zal na goedkeuring contact met u opnemen. De reden dat een vakman contact wil opnemen is dat deze u om meer informatie zal vragen om u beter te kunnen helpen bij uw klus opdracht en de afhandeling hiervan. Er zal contact worden gelegd door de vakman wanneer een klus geaccepteerd wordt.

Privacy is belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen aan de vakman worden verstrekt nadat u goedkeuring heeft gegeven. Uw persoonsgegevens zullen zeker niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Plaats een klus.nl is bewerker van persoonsgegevens en voldoet aan de eisen die hier door de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan worden gesteld. Plaats een klus.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Plaats een klus.nl en dashboard maken voor data opslag gebruik van een server bij Transip.
Algemene voorwaarden Transip zijn: https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/

Plaats een klus.nl mag de gegevens die zij ontvangt in het kader van meldingen gebruiken voor onderzoek, analyse, rapportage, advisering en overige doeleinden die plaats een klus.nl in staat stelt om haar dienstverlening aan u als vakman te optimaliseren. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Gebruik

Plaats een klus.nl kan u goed van dienst zijn om snel en gemakkelijk de vakman te vinden voor de klus die u hebt geplaatst. Om dit op een goede manier te kunnen doen, is het van belang dat u de juiste informatie verstrekt als het gaat om uw adres- en persoonsgegevens. Ook is het van belang dat u zorgvuldig gebruik maakt van onze applicatie om een goede werking te waarborgen. Standaard wordt een klusmelding verwijderd na 30 dagen. Wanneer u geen reactie ontvangt van een vakman heeft u de mogelijkheid om uw klusmelding te verlengen met 30 dagen. Na acceptatie van een klus zal de publicatie automatisch worden verwijderd. Verder zijn er mogelijkheden om feedback te geven of een foto of video toe te voegen.

Misbruik

Plaats een klus.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling een melding te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, een kwetsende, aanstootgevende of onfatsoenlijke of irrelevante inhoud, het gebruik van grove taal, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden. Het is aan plaats een klus.nl te bepalen wanneer hier sprake van is. Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van de plaats een klus.nl te weren. Om onze gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen aan bepaalde derden, zoals politie, justitie en rechthebbenden, verstrekken.

Aansprakelijkheid

Plaats een klus.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het delen van klussen en persoonsgegevens via het platform en de inhoud hiervan. Ook is plaats een klus.nl niet aansprakelijk voor enige geleden schade voortvloeiende uit het aanbieden en uitvoeren van een klus en overige meldingen. Bij het achteraf niet doorgaan van een klus kan de kleine vergoeding (om een bericht volledig te openen) niet worden teruggevorderd. Plaats een klus.nl is niet aansprakelijk voor het niet nakomen en of uitvoeren van een klus. Een richtprijs van de vakman valt ook buiten de aansprakelijkheid van plaats een klus.nl Betalingen van een klus tussen de klant en de vakman vallen niet onder de verantwoordelijkheden van plaats een klus.nl.

Intellectueel eigendom

U gaat ermee akkoord onze auteurs- en beeldrechten en/ of handelsmerken niet te gebruiken, kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. De methoden en technieken die plaats een klus.nl heeft ontwikkeld en toepast, zijn onverminderd door het gebruik van de applicatie door de gebruiker, intellectueel eigendom behoord aan plaats een klus.nl U geeft aan plaats een klus.nl toestemming om door u middels een melding gestuurde teksten en beelden te gebruiken ten behoeve van de in deze algemene voorwaarden genoemde dienstverlening, alsmede ten behoeve van onderzoek-, analyse-, rapportage-, trainings- en instructiedoeleinden ten einde de kwaliteit van dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren.

Kosten plaats een klus.nl

Het plaats een klus platform is gratis te gebruiken om klussen te plaatsen voor particulieren.
Een vakman betaald € 15,- p/m abonnementskosten om onbeperkt te kunnen reageren op klussen. Om een advertentie te plaatsen om je beschikbaar te stellen als vakman voor de duur van 1 maand betaal je € 5,- euro, en voor de duur van 1 jaar € 25,- euro.

Van elke betaling ontvang je een geautomatiseerde factuur per mail.

Tarieven en betaling

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Plaats een klus.nl behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.