Snoeien timmerun straaten op de shovel rijden

Dronryp

Op de boerderij klussen met zen twee
Met van alles en nog wat